Pressemelding – brev om ulv til statsministeren fra Naturbruksalliansen
30. november 2018
Ønsker en mer robust skognæring – gjennom bedre infrastruktur
3. desember 2018

Skånsomme lassbærere for bæresvak mark

Denne rapporten avslutter prosjektet «Skånsomme lassbærere for bæresvak mark». Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NORSKOG og NIBIO, der NORSKOG har hatt prosjektlederansvaret. Arbeidet er finansiert av Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond, i tillegg til egenandel fra NIBIO og NORSKOG

Kjøreskader i forbindelse med skogsdrift er vanskelig å unngå. Mye kan gjøres i planleggings- og gjennomføringsfasen for å redusere skadene, men sporskader avgjøres også av den teknologiske utviklingen. En klimasituasjon med høyere temperaturer og mer nedbør tilsier at man stadig sjeldnere vil ha optimale driftsforhold, spesielt vinterstid. Høst og vår er, og vil fortsatt være, utfordrende med tanke på våtere klima og dermed mindre bæresterk mark. Markedsutviklingen med lavere realpriser på tømmer krever rasjonelle drifter, som igjen har medført at lassbærerutviklingen har gått i retning av mer effektive og tyngre lassbærere (spesielt viktige ved lange driftsveilengder). Samtidig har lastindeksen (nyttelast i forhold til egenvekt) for de største lassbærere gått ned med tiden. I Norge har man hatt en del fokus på planlegging og utforming av driftene i den hensikt å redusere skadene, men det er få som har fokusert på utfordringene knyttet til den teknologiske utviklingen av maskinparken. Når denne rapporten skrives er det verdt å nevne at det også pågår et EU prosjekt «OnTrack» som tester helbærende gummibelter på lassbærer.

Prosjektet ønsket å utrede mulige løsninger som kan benyttes under norske terrengforhold for å redusere marktrykk på dagens lassbærere og gjennomføre en innledende test av noen lovende alternativer i den hensikt å redusere sporskader.

 

Les mer om prosjektet her