Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak
4. april 2019
Foreslår jakt av 7000 bukker på Hardangervidda
8. april 2019

Skatt og samfunnsbidrag

Denne rapporten fra Mathilde Fasting, CIVITA, gir ny kunnskap om beskatningen av næringsvirksomhet og norske eiere.

Foto: civita

Rapporten ser på eiernes totale skatteinnbetalinger og samfunnsbidrag. Svært få velstående mennesker i Norge ville vært nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital ble fjernet helt.

 

De rikeste i befolkningen yter over tid store skattebidrag, også i de få årene de eventuelt er nullskatteytere. Den betalte formuesskatten er om lag uendret under Solberg II-regjeringen. I tillegg er den totale skatten på personlig, norsk eierskap tidoblet siden 2006.

 

Analysene er basert på historiske skattedata på individnivå, koblet til deres eierskap i bedrifter, som gir et nytt og utfyllende bilde av nytte for skattedebatten.

 

 

Les hele rapporten her:  https://www.civita.no/publikasjon/skatt-og-samfunnsbidrag