Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak
4. april 2019
Foreslår jakt av 7000 bukker på Hardangervidda
8. april 2019

Skatt og samfunnsbidrag

Foto: civita

Rapporten ser på eiernes totale skatteinnbetalinger og samfunnsbidrag. Svært få velstående mennesker i Norge ville vært nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital ble fjernet helt.

 

De rikeste i befolkningen yter over tid store skattebidrag, også i de få årene de eventuelt er nullskatteytere. Den betalte formuesskatten er om lag uendret under Solberg II-regjeringen. I tillegg er den totale skatten på personlig, norsk eierskap tidoblet siden 2006.

 

Analysene er basert på historiske skattedata på individnivå, koblet til deres eierskap i bedrifter, som gir et nytt og utfyllende bilde av nytte for skattedebatten.

 

 

Les hele rapporten her:  https://www.civita.no/publikasjon/skatt-og-samfunnsbidrag