Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler
14. januar 2020
Færrest mulig villsvin på minst mulig areal
14. januar 2020

Har aldri betalt mer formuesskatt enn nå

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Foto Virke

 

Tekst: Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som innlegg til debatten om formuesskatt i DN:

 

DN gir et spark til regjeringen i en leder 7. januar ved å peke på at Bø i Vesterålen klarer det regjeringen ikke klarer, nemlig å redusere formuesskatten på investeringer i næringslivet. I et svarinnlegg 9. januar viser finansminister Siv Jensen til at regjeringen har redusert formuesskatten fra 1,1 til 0,85 prosent, økt bunnfradraget og gitt en rabatt på 25 prosent på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital), til sammen syv milliarder kroner i lettelse for 2013–2018. Men ikke i år. Norske eiere har aldri betalt mer formuesskatt enn nå.

 

Det betales cirka 9,5 milliarder kroner i formuesskatt på arbeidende kapital i 2019, anslagsvis drøyt ti milliarder i 2020, en økning fra cirka 6,5 milliarder i 2013.

 

At skattebelastningen har økt, skyldes at verdien på selskapene har økt og det lave rentenivået. For mange er det papirverdier. Det gir økt skatt, men ikke nødvendigvis økte inntekter.

 

Dette kan særlig være et problem for nystartede bedrifter. Det kan ta flere år før investeringene gir avkastning. I mellomtiden betales årlig formuesskatt.

 

De fleste europeiske land formuesbeskatter ikke investeringer i næringsvirksomhet i det hele tatt – med god grunn. Det svekker verdiskaping og grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser. Skatterabatten på arbeidende kapital bør økes, helst settes til 100 prosent.