Ta næringslivet på alvor
29. februar 2016
Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes
2. mars 2016

Skog som virksomhet – retningslinjene har kommet!

I dag kom reglene fra Skattedirektoratet som definerer hvilke skogeiendommer som omfattes av virksomhetsbegrepet. NORSKOG har fått medhold i de fleste av sine kjernepunkter. - Jeg er fornøyd med at begrepene som brukes for verdsetting av skogformue legges til grunn for nyttbar tilvekst, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.

– Jeg er allikevel spent på hvordan Skatteetaten vil praktisere det noe uklare skillet mellom hva som regnes som virksomhet og ikke, sier Løvenskiold.

Her kan du lese Skattedirektoratets retningslinjer 

Kontaktperson. b[email protected]