Einartsforvaltning eller biologisk mangfold?
27. februar 2014
Fjern INON som verktøy i arealpolitikken!
17. mars 2014

Slaget om formuesskatten står nå

Det er et samlet og representativt norsk næringsliv som forventer at 2015 blir et merkeår for rammevilkår for verdiskaping.

Les alliansen sin appell her

-Regjeringen har varslet økt bunnfradrag og redusert sats i formuesskatten, og at dens langsiktige mål er å avvikle formuesskatten. I statsbudsjettet for 2015 forventer bredden av privat, norsk næringsliv en betydelig reduksjon i formuesskatten som styrker investerings- og verdiskapingsevnen til norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Knut Hoff, ass. generalsekretær i Norges Bondelag og leder av Koordineringsgruppen i Alliansen for norsk, privat eierskap.

300 000 personer betalte i 2013 formuesskatt på investeringer i bedrifter og annen næringsrelatert kapital. Norske arbeidsplasser er kapitalkrevende. Bedriftseiere må med egne penger investere over 1,3 millioner kroner for å skape en gjennomsnittlig privat arbeidsplass, og for en industriarbeidsplass kreves det over 2 millioner kroner. For selvstendige næringsdrivende og eiere av mindre bedrifter kan heving av bunnfradraget ha virkning. Skal formuesskattens negative effekt på lønnsomheten av nye investeringer dempes, må satsen reduseres.

Norsk næringsliv er positiv til å betale en andel av verdiskapingen i næringslivet i skatt. Innføringen av utbytteskatten i 2006 fikk derfor næringslivets støtte. Formuesskatten hemmer grunnlaget for verdiskaping og har uheldige incentivvirkninger. Etter næringslivets syn er en god, langsiktig løsning derfor en full avvikling av formuesskatt på næringsrelatert kapital.

Om Alliansen:

110 000 bedriftsenheter er organisert i næringsorganisasjonene i Alliansen. Til sammen har disse over 900 000 ansatte, spredd landet rundt, i primærnæringene, industrien og tjenestesektoren.

Alliansen består av:

NHO

Hovedorganisasjonen Virke

Bedriftsforbundet

Norges Bondelag

NORSKOG

Norges Lastebileier-Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Fiskarlag

Norges Skogeierforbund

Norges Rederiforbund

NARF