Jakten på formueskatten
17. august 2021
Klimautvalget satser på faglig kompetanse
18. august 2021

Skog gir et kjølere lokalklima viser en ny rapport fra ESA

Foto: Jørgen Nordby/Skogbrand

Stor effekt i eviggrønne skoger

Den europeiske romfartsorganisasjon, ESA, har i en fersk studie brukt satellittdata til å undersøke sammenhengen mellom vegetasjon og skydekke. Resultatet viser at skogplanting øker det lavere skydekket med opptil 15 %. Lavere skydekke fører til mer regn og dermed mer avkjøling. Effekten var sterkest over skog med eviggrønne trær. Dette er gode nyheter for Norges skoger, som er dominert av eviggrønne bartrær som gran og furu.

 

Dobbel effekt

Dette betyr at skogen motvirker klimaendringer både ved å fange karbon, men også ved å sørge for et kjøligere klima. Det blir derfor viktig å plante mer skog fremover, samt å forhindre avskoging. Avskoging er en permanent menneskeskapt endring fra skog til en annen arealkategori. Alminnelig hogst av skog er ikke avskoging siden arealet plantes til og ny skog vokser opp i løpet av kort tid.

 

Stabilt skogareal

Norges skogvolum er tredoblet på 100 år, men det betyr ikke at avskoging ikke har funnet sted. Siden 1990 har vi i Norge avskoget 58 km2 årlig, dog har påskoging og naturlig skogutvidelse sørget for at det totalet skogareal har vært stabilt.

 

Manglende bevissthet om skog

68 % av avskogingen skyldes utbygging, og denne foregår ofte stykkevis, i form av utvidelser av eksisterende infrastrukturer. En rapport fra NIBIO avdekker at kommunale ansatte sjeldent tenker på skogens rolle i klimakampen. – Muligens mangler det verktøy i kommunene for å ta hensyn til klimagassutslipp i planleggingsprosesser, kommenterer Johannes Breidenbach seniorforsker for skog og utmark til NIBIO.

 

–  I tillegg ga svarene fra noen kommuner inntrykk av en manglende bevissthet om avskogingens omfang og rolle i klimasammenheng.

 

Satse på skog

Selv om avskoging ikke er en stor problemstilling i Norge i dag, er det viktig å huske på den rollen skogen har både som karbonbinder og «kjøleelement». Vi må øke skogarealet, både ved å plante skog på nye arealer og ved å ivareta den skogen vi allerede har.

 

Les mer om ESA sin rapport her.

 

Les NIBIOs rapporter om skogdekke og avskoging her og her.