WWF anker ulvedommen
13. juni 2018
Sagflis i solnedgang
14. juni 2018

Skogbeskatning som virkemiddel

Rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel".

Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog, Norges skogeierforbund (NSF) og NORSKOG. NORSKOG har vært sekretariat for arbeidet. Prosjektet er finansiert av de tre partene samt Skogtiltaksfondet og NHO mat og drikke. 

 

Les rapporten her.