Revidert nasjonalbudsjett 2020 med flere gode saker for skogbruket
12. mai 2020
– Det eneste som er sikkert, er at Moelven vil bli påvirket av pandemien
12. mai 2020

Skogbrannfare – utvidet fullmakt foreslått i revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett kan vi lese:

 

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan overskride
bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), post 21, «Spesielle driftsutgifter» med inntil 50 mill. kroner dersom det oppstår en situasjon med ekstraordinær stor skogbrannfare og/eller mange skogbranner, og det i den forbindelse er nødvendig med innsats for slokking og beredskap utover det en må regne med i et normalår. Fullmakten gjelder uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke. Fullmakten delegeres til DSB, som administrerer skogbrannhelikopterberedskapen i Norge.