NHHS Consulting har kartlagt formueskatt og utflytting
5. mai 2021
Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren
11. mai 2021

Skogbrukets konferansesenter AS har besluttet å selge eiendommen sin på Honne.

Vi ser frem til et gledelig gjensyn på Honne hotell og konferansesenter.

Eiendommen har et areal på 240 dekar med ca. 6000 m2 bygningsmasse som i dag leies ut til Skogkurs og det heleide driftsselskapet Honne hotell og konferansesenter AS, samt noen andre mindre leietakere. Bygningsmassen inneholder blant annet 33 kontorer, 66 hotellrom, moderne auditorium for ca. 170 personer, 4 konferanserom, stor spisesal mv. I tillegg kommer en egen hytte for spesielle arrangementer, og arealer med potensiale for fremtidig utbygging. Eiendommen er i god stand, men med oppgraderingsbehov avhengig av ny eiers planer for eiendommen.

 

Beliggenheten er sentral i Mjøsområdet og nær mulig fremtidig sentralsykehus for Innlandet.