Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne
7. november 2021
Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne
8. november 2021

– Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden

Erik Næsset, professor ved NMBU, startet med å gi en oppsummering av skogbruksplanleggingens historie, før han begynte å fortelle om viktige framskritt vi enda har i vente. Næsset spår at data fra hogstmaskinen blir viktigere i fremtiden. Hogstmaskiner kan blant annet brukes til å registrere høystubber, livsløpstre og andre miljøverdier, og til å utarbeide råtekart. Det er også store muligheter for bruke hogstmaskindata til å kalibrere satellittdata, for å skape mer presise kart.

 

Marius Hauglin, forsker ved NIBIO, fortalte mer om hvordan SR16 kan brukes til både kartlegging og overvåking. Det er store muligheter for bruk av SR16, blant annet for å estimere bonitet, skogbrannpotensiale, driftsveiparametre og kritisk vindstyrke. Et annet potensielt bruksområde er barkebilleovervåkning – håpet er å tidlig kunne identifisere skadde eller døde trær, og oppnå en nær-sanntidsdeteksjon av barkbiller.

 

Beate Løken fra LMD og Turid Trötscher fra Landbruksdirektoratet fortalte om det offentliges arbeid for å bedre skogbruksplanleggingen. Løken understrekte at skogbruksplanlegging alltid har vært viktig, og vil bli enda viktigere i fremtiden. Vi fikk blant annet vite at LMD og Landbruksdirektoratet har begynt å undersøke behovet for å oppdatere dagens forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging. Fra Trötscher fikk vi blant annet lære mer om direktoratets arbeid med SR-16.

 

Presentasjoner