Skogfond kan brukes til opprydding av vindfall
6. januar 2022
Nytt rekordår i skogen
7. januar 2022

Skogeiere kan sette inn tilleggsinnbetaling på skogfond

De som har omsatt tømmer og satt inn på skogfond i 2021, har  en mulighet til å sette inn en tilleggsinnbetaling på skogfond. Beløpet kan ikke være større enn at totalt avsatt på skogfond er 40 % av bruttoverdien av virkesomsetningen i 2021. Fristen for dette er 6. februar i år.

 

NORSKOG oppfordrer alle skogeiere til å undersøke hvor mye de har på skogkonto, og å vurdere hvor mye de vil ha behov for fremover. Dersom du vil ha behov for mer, bør du straks overføre til skogfond. Det er nå tillatt å benytte skogfond til å dekke underskudd knyttet til oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november, så en tilleggsinnbetaling på skogfond vil komme mange til gode.

 

Mer informasjon om hvordan dette gjøres finner du på skjemasiden for skogfond.