ABC i formaljuss om eiendomsskatt under kraftlinjer
6. januar 2022
Skogeiere kan sette inn tilleggsinnbetaling på skogfond
6. januar 2022

Skogfond kan brukes til opprydding av vindfall

– Opprydding av vindfelt gran i hogstklasse IV og V kan være eksempel på et skadeforebyggende tiltak for å redusere faren for skader av stor granbarkbille, sier seksjonsleder Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet.

Dersom oppryddingen etter stormen 19. november ikke er lønnsomt for skogeier, men blir en byrde, kan skogeier benytte seg av skogfond for å dekke underskuddet. Landbruksdirektoratet vil i løpet av kort tid komme med nærmere informasjon om blant annet hvilke hovedkoder som skal brukes og hva som er underskudd.

 

Dette er gitt at tiltaket er skadeforebyggende, eller nødvendig for å sikre ny foryngelse. Kommunen er vedtaksmyndighet for skogfond, og det er kommunen som skal vurdere den enkelte sak. Tiltakene og investeringene skal utføres på en faglig, økonomisk og økologisk forsvarlig måte, og dette skal også dokumenteres, jf. skogfondforskriften

 

– Opprydding av vindfelt gran i hogstklasse IV og V kan være eksempel på et skadeforebyggende tiltak for å redusere faren for skader av stor granbarkbille, sier seksjonsleder Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet.

 

Takseringen av skogskadene viser at mye yngre skog ble skadet av stormen, og det er da nødvendig med ny foryngelse. – Vi ser at det kan være en del felter i den yngre skogen som trenger opprydding, men hvor kostnadene til oppryddingen kanskje vil være høyere enn tømmerinntektene. Det kan da være aktuelt å bruke skogfond for å dekke underskuddet, sier Svanøe-Hafstad.

 

Les mer om stormfelt skog på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

De som har omsatt tømmer og satt inn på skogfond i 2021, har  en mulighet til å sette inn en tilleggsinnbetaling på skogfond. Beløpet kan ikke være større enn att totalt avsatt på skogfond er over 40 % av bruttoverdien av virkesomsetningen i 2021. Fristen for dette er 6. februar i år.

 

Mer informasjon om hvordan dette gjøres finner du på skjemasiden for skogfond.