Offensiv «Skogminister» ønsker mer bruk av skog
13. mars 2019
Småkraftprisen til Anders Kiær
13. mars 2019

Ny skogkulturkalkulator for prioritering av investeringer

Tilskuddet er økt fra 1,20 kr per plante til 1,50 kr per plante.

Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.

 


Hvilket tiltak skal jeg prioritere?

 

I Skogkulturkalkulatoren kan du velge mellom 3 forskjellige skogkulturtiltak:
 
foryngelse
ungskogpleie
gjødsling
 

De fleste har begrenset med penger å bruke på skogkultur. Da kan Skogkulturkalkulatoren være et hjelpemiddel når du skal velge hvilke tiltak du vil prioritere.

 

Alle kalkylene er satt opp med forhåndsutfylte verdier både når det gjelder mengde, tidspunkt og kostnad. Det er ikke sikkert disse verdiene passer i din skog. Vær kritisk, og sett inn så riktige verdier som mulig. Husk; – dårlige tall inn gir usikre svar ut …!

 

To versjoner
 
Med dagens skatteregler får alle som har driver «kapitalskogbruk» beholde momsen på skogbruksinntekten sin. De får heller ikke fradrag for inngående moms, og skattesatsen er den samme som på f.eks. renteinntekter på bankinnskudd.

 

De som fortsatt driver «virksomhetsskogbruk» har derimot et momsoppgjør med staten, og har personbeskatning med en marginal skattesats som øker med stigende inntekt.

 

Vi har derfor laget 2 versjoner av skogkulturkalkulatoren. Velg selv den som passer for deg:

 

Skogkulturkalkulator for virksomhetsskogbruk: Skogkulturkalkulatoren
 
Skogkulturkalkulatoren for kapitalskogbruk: Skogkulturkalkulatoren KAPITALSKOG

 

Veileder om skogbeskatning finner du her: Veileder-skogbeskatning
 

Fillagring
 
NB! Når du laster ned Skogkulturkalkulatoren til din egen maskin, kan det være lurt å lagre den som en Excel-mal. Når du senere lagrer en versjon der du har lagt inn dine egne verdier, vil den nye versjonen automatisk lagres som en ordinær arbeidsbok. Dermed unngår du at de forhåndsvalgte verdiene blir overskrevet i malen du lagret.

 

Ved hvert nytt kalenderår bør du laste ned en ny versjon med oppdaterte skattesatser.

 

Skogkulturkalkulatoren har blitt til i et samarbeid mellom NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Skogkurs i prosjektet «Skogkulturøkonomi». Prosjektet er finansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Skogbrukets Utviklingsfond.

 


Brukerveiledning

Nedenfor finner du link til en brukerveiledning. I tillegg til en faglig og teknisk veiledning, finner du her også en grundig gjennomgang av lønnsomhetsberegningene som kalkulatoren bygger på.

 

Brukerveiledning: Brukerveiledning