Klær av trær – finsk oppfinnelse kan revolusjonere klesindustrien
11. mars 2019
Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling
12. mars 2019

Skogkveld for skogfagstudenter ved NMBU og Evenstad.

I slutten av februar arrangert Velg Skog; «Skogkveld med Velg Skog og næringen» på henholdsvis NMBU og Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad.

I slutten av februar arrangert Velg Skog; «Skogkveld med Velg Skog og næringen» på henholdsvis NMBU og Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad. Temaet for kvelden var hovedsakelig skognæringen og ulike jobbmuligheter, samt pågående og potensielle master- og bacheloroppgaver. NORTØMMER og NORSKOG var representert ved henholdsvis Knut Melum og Ola Aamodt, markedskonsulent i NORTØMMER og skogkonsulent i NORSKOG.

 

Knut og Ola hadde et felles innlegg om aktuelle problemstillinger til master- og bacheloroppgaver sett fra næringen sin side. Av de oppgavene som fikk størst respons finner vi;

  1. Hva betyr konkurransen i tømmermarkedet for avvirkning og pris til skogeier?
  2. Tilvekstfunksjoner for gran på Vestlandet – hvor godt treffer dagens modeller?
  3. Foryngelsekontroll – Hvorfor fanger ikke sertifikatholderenes egenkontrollsystemer opp tilsvarende avvik som den offentlige kontrollen?

 

Studentene ved NMBU savnet en orientering om tømmermarkedet fremover. Knut holdt et innlegg på Evenstad med tittelen «Hvordan valutasituasjonen i Egypt påvirker prisen på furusagtømmer i Østerdalen?»  Knut fortalte videre om hvordan høykonjunkturen i skogbruket de siste årene mest sannsynlig er på hell ved økende lagre og synkende eksportordre for sagbruksindustrien, til stor interesse for studentene. Even Bergseng, skogsjef i Viken Skog, presenterte ulike jobbmuligheter innenfor skogfaget og gjennomgikk både privat og offentlig sektor. Han ble etterfulgt av skogbruksledere i Viken Skog, Gunnvor Koller og Ivar Smedsrud, som snakket om hvordan det var å gå fra skolebenken til å være skogbruksleder. Et utvalg fra studentene presenterte sine pågående master- og bacheloroppgaver, samt erfaringer med prosessen rundt det å skrive en master- og bacheloroppgave. Begge kveldene ble avsluttet med pizza, mingling og interessante diskusjoner.

 

 

NORSKOG er med i prosjektet Velg Skog og ser viktigheten av at skogbruket klarer å rekruttere de gode hodene. NORTØMMER og NORSKOG vil fremover ha behov for å rekruttere dyktige skogbrukere og disse arrangementene er en fin anledning til å opprette kontakt til potensielle arbeidstakere.