Storkjøp på 80 millioner gikk i vasken
21. desember 2021
Regjeringen åpner for ulvejakt i Slettås, Hornmoen, Bograngen og Rømskog
24. desember 2021

Skogministeren roser grunneiere og jegere for arbeidet med å hindre oppblomstring av en villsvinbestand i Norge

Vi opplevde en godt forberedt og engasjert statsråd som lyttet til våre synspunkt, uttaler Arne Rørå fra NORSKOG. Bildet er tatt under et møte mellom Borch og skognæringen tidligere i høst.

Tidligere denne uken møtte NORSKOG skogminister Sandra Borch for å orientere om Villsvinprosjektet. Villsvinprosjektet er grunneiernes oppfølging av LMD og KLD sin handlingsplan mot villsvin. Villsvin er en fremmed art i Norge, som anses å ha høy økologisk risiko.

 

– Dette var en nyttig og interessant orientering. Villsvin er en fremmed art som jeg ønsker færrest mulig av i norsk fauna, ikke minst for å hindre utbrudd av den alvorlige svinesjukdommen afrikansk svinepest som herjer i Europa, og dette prosjektet bidrar til mer effektiv jakt, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 

Villsvinprosjektet følges opp av Bjørn N. Toverud og Maximilian Zimmermann fra NORSKOG, og Johan Bergerud fra Utmarksforvaltningen AS.

 

Villsvinprosjektet arbeider i hovedsak med å etablere «villsvinvald» med utgangspunkt i eksisterende elgvald. Slik kan grunneiere bidra til en mer effektiv jakt på den uønskede arten. Selv om NORSKOG og Utmarksforvaltningen AS leder det daglige arbeidet, er det grunneierne som står for jakten.

 

– Jeg er glad for å høre at grunneierorganisasjonene innen jord- og skogbruk er godt samkjørte og enige om viktigheten av å begrense villsvin i Norge.  Samtidig registrerer jeg at villsvin stadig oftere dukker opp på nye steder og at utbredelsen øker, noe som er bekymringsfullt, sier Borch.

 

NORSKOG la vekt på å belyse at forvaltning eller bekjempelse av villsvin må bygge på grunneiernes eiendomsrett til jakt på villsvin på linje med annet vilt. NORSKOG antar at dersom man velger å sette eiendomsretten til side og benytte SNO til å skyte ut villsvin kan man miste grunneiernes samarbeidsvilje og antall felte villsvin vil gå ned. Vi påpekte også at en restriktiv ulvepolitikk vil bidra til å sikre engasjement for åt a ut villsvin hos grunneiere og jegere.

– Vi opplevde en godt forberedt og engasjert statsråd som lyttet til våre synspunkt, uttaler Arne Rørå fra NORSKOG.

 

– Prosjektet, involverte grunneiere og jegere fortjener honnør for den formidable innsatsen de legger ned for å holde villsvinbestanden mest mulig i sjakk. Dette er en svært krevende oppgave, som vi ikke kan greie uten oppslutning av grunneiere og ivrige jegere. Jeg følger villsvinsituasjonen tett og vil vurdere behov for nye og forsterkede virkemidler mot villsvin hvis det blir nødvendig, avslutter landbruks- og matminister Sandra Borch.