Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer
6. mai 2022
NORSKOG-webinar: Lukket hogst og karbonbinding i skog
9. mai 2022

Skogplanting med skogminster Sandra Borch

- Det er viktig at vi satser på råvarer som vi kan høste av og produsere i Norge fremover. Tre kan vi bruke til alt fra bygninger til biodrivstoff, sier Borch.

Erfaren skogminister

Mandags formiddag kunne NORSKOG, NORTØMMER og Losby Bruk ønske skogminister Sandra Borch velkommen til skogplanting . Arne Rørå, administrerende direktør ved NORSKOG ønsket velkommen, før Erling Bergsaker, daglig leder ved Losby Bruk AS, fortalte mer om eiendommen. Kjell Erik Hansen tok seg av veiledningen av statsråden.

 

Skogministeren var tydelig begeistret for skogbruk, og var svært interessert å lære mer om planteprosessen, og valg av riktig plantested. Vi fikk tidlig erfare at dette ikke var første gang Sandra Borch var ute med planterør og plantespett. – Jeg har tidligere plantet skog med min bestefar, så dette vekker barndomsminner, forteller skogministeren.

 

Et kinderegg for industri og klima

Skogbrukets langsiktige horisont ble fort et tema. Den skogen vi planter i dag, er det neste generasjon som vil nyte godt av. På Losby Bruk er det blitt drevet aktiv skogforvaltning i generasjoner, og arealene er viktige både for friluftslivet, karbonbindingen og for verdikjedene knyttet til skog og tre.

 

– Skogbruk er som et kinderegg for klimaet og industrien, forteller skogministeren – Det er blant de enkleste og billigste tiltakene for karbonbinding og -lagring vi har. 

 

Skog er viktig for regjeringen

Sandra Borchforteller at hun ønsker at skogen skal få en større rolle i klimadebatten, og at regjeringen kommer til å satse strategisk på skog fremover. – Det er hele regjeringen samlet om.

 

Hun uttrykker hvor viktig det er for Norge å kunne satse på næringer vi har kunnskap om og nærhet til, spesielt nå som det er mye urolighet i Europa. – Det er viktig at vi satser på råvarer som vi kan høste av og produsere i Norge fremover. Tre kan vi bruke til alt fra byggninger til biodrivstoff.

 

At statsråden og regjeringen er skogoptimister har blant annet kommet frem i Hurdalsplattformen. Regjeringen øremerket også 39 millioner kroner til skogbruket i sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, og satte av en million kroner til oppfølging av handlingsplan mot villsvin, deriblant villsvinprosjektet.

 

– Slike midler er veldig viktige for skogbruket, så vi er glade for at de reverserer det kuttet Regjering Solberg foretok, forteller Arne Rørå. – Tilveksten i norske skoger har lenge vært økende, men har den siste tiden begynt å flate ut. Det er derfor flott å se at regjeringen legger en innsats i å øke tilveksten i skogen igjen.