Bergene Holm satser på biokarbon i Vestfold
8. desember 2022
Honne er solgt
13. desember 2022

Skogrestaurering i Etiopia – bærekraft og kunnskapsoverføring til myndighetene

Landskapet i Amhara regionen kan være utfordrende å forynge

NORSKOG har tidligere skrevet om sin tilstedeværelse i Etiopia. Saken kan du lese HER.
I denne artikkelen vil fase 2 av prosjektet presenteres.

 

Om prosjektet

NORSKOG har gjennom Norwegian Forestry Group (NFG) hatt en sentral rolle i gjennomføringen av et skogrestaureringsprosjekt i Amhara regionen i Etiopia finansiert av det norske klima- og skoginitiativet (KoS) via den norske ambassaden i Etiopia. Prosjektets tittel er: Forest Landscape Restoration (FLR) Program in Amhara.

 

Den første fasen i programmet, 2017 til 2022, er nå gjennomført og NORSKOG har gjennom NFG også vært sterkt delaktige i å få til en avtale med ambassaden om en fase 2, frem til april 2025. Totalt er prosjektet bevilget 81 millioner kroner.

 

FLR-prosjektet, både fase 1 og 2, har mål om å restaurere svært forringede skoglandskap i høyereliggende områder i nordvestlige Etiopia – tilbake til produktive jordbruks- og skoglandskap. Prosjektet tar i bruk en landskapstilnærming til skogrestaurering, som vil se på områdene fra et multifunksjonelt perspektiv, og kombinere naturressursforvaltning med miljømessige og sosioøkonomiske tiltak.

 

 

FLR programmet fase 2

Neste fase i FLR programmet legger særlig vekt på å sikre bærekraft og økt overføring av kunnskap til regionale og nasjonale myndigheter. Fase 2 er derfor spisset mot oppfølging av hovedkomponentene «frivillig avsatte områder», «Grønne landsbyer» og en kapasitetsbygging- /informasjonspakke.

 

Et viktig element i fortsettelsen vil være rettet mot oppfølging av tidligere avtaler og å sikre de tradisjonelle bruks- og landrettighetene. Det er blant annet en intensjon å opprette/innlemme flest mulig av brukerne i samvirkeorganisasjoner og dernest sørge for tinglyste landrettigheter til disse. Arbeidet med «Grønne landsbyer», skogplanting og kursvirksomhet videreføres omtrent som i fase 1. Det vil blant annet tilrettelegges for planting av 3 millioner skog- og frukttrær i landsbyene og til vedskog/plantasjer.

 

Et nytt element i fase 2 er en serie informasjonsmøter om familieplanlegging i samarbeid med regionens kvinneforening. En viktig komponent i informasjonspakken til myndighetene, er å utarbeide en guide/retningslinje for skogrestaurering i det etiopiske høylandet. NFG har inngått en avtale med CIFOR (Center for International Forestry Research), om enkelte oppgaver i programmet – blant annet å bistå med utarbeidelsen av dette dokumentet.