Villsvinwebinar: biologi, jakt og slakt
20. april 2021
SSB med statistikk over skogbruksveier.
26. april 2021

Skogskader vinteren 2021

 

Den snørike vinteren på deler av Østlandet har medført til dels store skader i enkelte geografier. Skogbrand har pr dd mottatt 91 skademeldinger på skader på grunn av snøbrekk og befart 26 av dem. Totalt har de utbetalt 1,1 mill kr i forsikringsoppgjør. Fylkesvis har Skogbrand mottatt 58 skademeldinger i Innlandet, 19 i Viken, 12 i Vestfold og Telemark 12 og 2 i Trøndelag. Bildene under viser skadeområder henholdsvis vest og øst for Oslofjorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike skader dekkes av forsikringen som omfatter «storm- og snøskader», gjerne omtalt som Stormforsikring. Hovedregelen for dekning er

Storm- og snøskader
Skader forårsaket av storm eller snø i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.

Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.

 

Før eventuell opprydding i bestandet må skadene takseres av takstmann. Erstatning beregnes i henhold til Skogbrands tabeller for erstatning. Se også Skogbrand sine nettsider.

 

Smågnagerskader

Skaderapportering på smågnagerskader kommer nå særlig fra Sørlandet. Det henger trolig sammen med hvor streng vinteren er. Skogbrand meddeler at det har kommet inn rapporter om til dels store skader pga mus i plantefelt gjennom vinteren. Med tanke på å gjennomføre befaringer før gresset vokser over plantene anmoder Skogbrand om at plantefelt befares så tidlig det er praktisk mulig. For skader etter smågnagere er hovedregelen for forsikringsdekning slik

 

Smågnagere
Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.

 

Hva bør skogeier gjøre?

 

  • Sjekk produksjonsskogen for skader, ta gjerne bilder og be virkeskjøper om hjelp til å vurdere omfanget og råd om videre tiltak. Ved stort skadeomfang kan det være aktuelt å sluttavvirke relativt ung skog.
  • Hvis du har granskog med brekkskader er det viktig å rydde på denne siden av sommeren for å minimere problemer med barkbiller.
  • Sjekk plantefeltene og merk deg skader. Ta gjerne bilder som utgangspunkt for diskusjon med virkeskjøper om hva som bør gjøres, slik som for eksempel suppleringsplanting.
  • Dersom du har forsikring hos Skogbrand melder du skaden til dem: Meld skade til Skogbrand her
  • Meld skader (alle typer skader) til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Skogskader.no