Førjulsgave fra Regjeringen – Endrer ikke skatten for småkraftverk
20. desember 2019
Julenøtt for Glommen Mjøsen
20. desember 2019

Skogvernet runder 5% i dag

Med de 46 nye skogområder som ble vernet i statsråd i dag, runder norsk skogvern 5%.

– Det er et politisk mål å verne 10 prosent av skogarealet, og med dagens milepæl passert er vi godt på vei mot målet. Dette viser at ordningen med å inngå frivillige avtaler med skogeiere om vern av skog fungerer godt, skriver direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

 

Les også  om skogvernet her