65 millionar kroner til fylkesvegar for tømmertransport
6. april 2021
Norge på nær jumboplass med hensyn til koronapakkenes klima og miljøeffekt.
13. april 2021

Sødra kjøper nytt sagbruk

Nå gjenstår bare konkurransetilsynets godkjenning.

Sagbruket produserer om lag 100.000 kbm trelast i året, hovedsakelig konstruksjonsvirke. Sagbruket ligger i Klevshult i Vaggeryd kommune. Handelen venter på det svenske konkurransetilsynets godkjenning.

 

Impregneringsverket behandler ca 100.000 kbm tømmer i året og er kjent for sin miljøvennlige og NTR-sertifiserte prosess.