Krisepakke vedtatt i Stortinget
17. mars 2020
Treindustrien: – Kommuner, nå må dere produsere reguleringsplaner
17. mars 2020

Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Vi er  glade for at selvstendig næringsdrivende er inkludert i den siste krisepakken til regjeringen. NORSKOG følger tiltakene tett og spiller inn til politikerne hva vår næring trenger av tiltak nå og i tiden fremover. Mange har gjort store investeringer der inntektene nå er sterkt redusert.

 

Hva skjer hvis inntekten reduseres kraftig som selvstendig næringsdrivende?

 

Den nye ordninger gir selvstendig næringsdrivende rett til dagpenger fra dag 17 etter bortfall av inntekt. Da kan du få 80 prosent av inntekten din fra NAV, begrenset til opp mot 6 x folketrygdens grunnbeløp (ca. 600 000).

Som følge av krisen kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

 

Regjeringen jobber videre med kompensasjonen for selvstendig næringsdrivende, og flere detaljer vil komme etter hvert.  NAV oppdaterer sin informasjon kontinuerlig, og svarer på spørsmål rundt rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Du finner informasjonen her.

 

Må man betale forskuddsskatt?

 

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Les mer.

Det er også viktig at man går inn og sjekker om de opplysningene som ligger inne for skattetrekket er riktige, eller om det bør endres på grunn av den situasjonen som nå har oppstått.