Konsesjonsbingo
20. april 2022
Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark
29. april 2022

SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020

SSB har publisert sine tal for skogavvirkning for salg på sine hjemmesider.

 

Tømmerprisene steg med 22 % fra i 1. kvartal i 2020 til 1. kvartal i 2022. Den store prisendringen skyldes i hovedsak den store økningen i sagtømmerpriser, for samtlige treslag. Størst var økningen for sagtømmer av gran, som økte med 25,5 %. Tømmerprisene var høyest i Innlandet (389 kr/m3), Oslo (388 kr/m3) og Viken (385 kr/m3).

 

De gode sagtømmerprisene medførte også ført til at avvirkningskvantumet av sagtømmer (gran 9,5 %, furu 16,3 %) og sams (gran 158,5 %, furu 92,3 %) økte. Alt i alt ble avvirket 1 419 000 m3 sagtømmer av gran, og 529 000 m3 sagtømmer av furu. Avvirkningskvantumet for massevirke sank derimot noe.