XL-Bygg Haslestad blir til Bygger’n
20. september 2019
Omsetning av landbrukseiendommer i 2018
20. september 2019

SSB: – Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg

Statistisk sentralbyrå lanserer i dag nytt om overdragelser av landbrukseiendommer i 2018

En myr som dette kan bli vernet uten erstatning til grunneier. Foto: Svein M. Søgnen, Norges Skogeierforbund.

Statistisk sentralbyrå lanserer i dag nytt om overdragelser av landbrukseiendommer i 2018

 

I 2018 var det i alt 8 400 overdragelser av landbrukseiendommer. Av disse var 2 800 registrert som fritt salg. Andelen overdragelser i fritt salg har økt fra 29 prosent i 2009 til over 33 prosent i 2018.

 

Les mer her:
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/hver-tredje-landbruksoverdragelse-er-fritt-salg

 

 

Statistikken omfatter tinglyste overdragelser av landbrukseiendommer. Statistikken har opplysninger om kjøper og selger, omsetningsverdi, om formål med omsetningen (landbruk, bolig, fritidsbruk mv.) og om ulike typer av omsetning (fritt salg, gavesalg, uskifte/skifteoppgjør mv.).

 

Les mer her:
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiti/aar