Landsskogtakseringen i Norge er 100 år
25. november 2019
Skogforsk lyfter fem områden i inspel till kommande forskningspolitik
26. november 2019

Ny SSB-statistikk om skogeiendommer

Ny statistikk fra 2018 angående skogeiendommer og hvordan de blir utnyttet. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.

Se hva statistikken sier på SSBs hjemmesider