Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin
10. februar 2022
Det grønne skiftet og innføring av priskontroll er en dårlig kombinasjon
15. februar 2022

Staten fikk medhold i retten: 25 ulver kan felles

A pack of wolves resting in the snow

I romjulen klaget Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr på Statens avgjørelse om å tillate felling av 25 ulv innenfor ulvesonen inn til Oslo tingrett – dette til tross for at ulvepopulasjonen lå over bestandsmålet, og Klima- og miljødepartementet fastslo at fellingen ikke ville true ulvepopulasjonens levedyktighet. Oslo tingrett ga organisasjonene medhold, noe som kom overraskende på mange.

 

–  Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon, og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres. Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide den gangen.

 

Borgarting lagmannsrett har nå behandlet saken, og gav Staten medhold. Det åpnes derfor for jakt, og ulvene i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kan tas ut – over en måned etter planlagt jaktstart. – Vi er ikke overrasket over resultatet, men likevel svært fornøyde, sier Arne Rørå fra NORSKOG.

 

Regjeringen arbeider med en forlengelse av jaktsesongen. NJFF har bedt om at den forlenges til 31. mars. – Vi håper jaktsesongen forlenges, det er helt nødvendig. Sesongen er egentlig slutt 15. februar – om fire dager. Dette er ikke god nok tid for å gjennomføre Stortingets vilje på en god og sikker måte. Jakt krever nysnø, så vi er ikke så veldig optimistiske til utfallet av jakten; det meste av jakten er dessverre ødelagt, sier Rørå.

 

Oppdateringer

Regjeringen har forlenget jakten, og gitt oppgaven til SNO. Les mer om det her.

Flere skogeiere har siden blitt plaget av skader forsårsaket av aktivister. Les mer om hva du kan gjøre for å beskytte deg her.