Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet
8. oktober 2020
Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane

Fra samferdselsdepartementet kommer det et historisk forslag ved at det er lagt opp til å bevilge over 30 mrd. kr til jernbaneformål. Regjeringen har et stort ønske om å få mer gods over på bane, noe NORSKOG et svært fornøyd med. Det gjenstår likevel å se om persontrafikken nok en gang trekker det lengste strået. For skognæringen er det helt avgjørende å få mye av transporten over på jernbane. Dette er spesielt viktig  for avsetningen av massevirke, som normalt må fraktes mye lengre enn sagtømmeret.  

 

Det ligger mange prosjekter klare i Nasjonal transportplan (NTP) som vil være av stor betydning for skogbruket. Denne historiske bevilgningen håper vi derfor kan bidra til å sette fart i noen av disse.