Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett
8. oktober 2020
Statsbudsjettet 2021: Et budsjett uten overraskelser
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent

NORSKOG er 1 av 11 organisasjoner som er med i Alliansen for norsk, privat eierskap. Alliansen arbeider med å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

 

Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes – det vil trygge og skape arbeidsplasser.

 

Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent.

 

– Jeg mener det skal  være mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, og det er viktig å fjerne den konkurransevridende effekten av at utenlandske eiere må betale en ekstra skatt på eierskapet, sa finansminister Jan Tore Sanner.

 

– I den situasjonen vi er i nå, hvor norsk næringsliv er hardt rammet så er ikke svaret å øke skattene. Men da må du også gi bedriftene muskler til å kunne trygge jobbene og til å investere i nye arbeidsplasser.

 

For skog- og trenæringen som arbeider med å utvikle eksisterende og å få til ny skogindustri i Norge , er dette et godt skritt i riktig retning, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold. Vi hadde selvsagt håpet at regjeringen skulle tatt i mye mer i de krevende tider vi nå er inne i, men med tanke på at det også i vår kom lettelser i denne beskatningen så er dette absolutt positivt.

 

Det er ingen økning i innslagspunktet, som fortsatt er 1.500.000.

 

Mange norske bedrifter opplever at formuesskatten gjør at investeringer får økt beskatning samtidig som marginene faller. Gründere kan oppleve å få skatt før bedriften kommer over i en driftsfase der investert kapital gir inntjening. Dette er svært uheldig i den omstillingsfasen mange norske bedrifter befinner seg i, med skjerpet konkurranse og behov for investeringer i ny teknologi. Formuesskatten på arbeidende kapital bidrar til å svekke norske eieres og bedrifters investerings- og konkurransesituasjon i forhold til utenlandske eiere og bedrifter, som ikke belastes med formuesskatt. Det vil derfor styrke norsk verdiskaping om formuesskatten på arbeidende kapital ble avviklet helt.

 

Skjerpelser i formuesskatten ellers:

  • Regjeringen foreslår å senke verdsettelsesrabatten til 50 prosent for den delen av en primærboligs verdi som overstiger 15 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår at formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 20 prosent i 2021.