Statsbudsjettet: Mer gods på bane
7. oktober 2019
Statsbudsjettet: Trær som vokser opp og legger på seg karbon
7. oktober 2019

Statsbudsjettet: Blandet signal fra regjeringen når det gjelder biodrivstoff

Regjeringen øker kravet til innblanding av avansert biodrivstoff fra 2,25% til 4% i 2020. Dette er et godt tiltak for å skape marked for en fremtidig norsk produksjon av biodrivstoff, sier Arne Rørå, adm. direktør i NORSKOG. Det er det avanserte biodrivstoffet fra skog som gir de største klimafordelene og regjeringens klare signal på at det er denne formen for biodrivstoff som skal velges ved fremtidige krav til innblanding er godt nytt for skogbruket, for industrien og klimaet.  

 

Biodrivstoff har i dag fritak for veibruksavgift noe som er et effektivt virkemiddel i omlegging til mer bruk av biodrivstoff. Regjeringen vil fra 2020 fjerne dette fritaket. Dette er uheldig, sier Arne Rørå. Produksjon av biodrivstoff er i oppstartsfasen i Norge og vi har behov for forutsigbare og langsiktige virkemidler for å skape et marked for biodrivstoff og sikkerhet for investeringer i denne produksjonen.