NORTØMMER og Hogst AS fortsetter samarbeidet
3. august 2021
Formuesskatt – bør den avvikles eller ikke?
12. august 2021

Statsministeren planter skog

Håkon Skaraberget veileder statsministeren.

Stor interesse for skog og trebaserte produkter

Søndag kveld tok Yngve Holth fra NORSKOG og Håkon Skaraberget fra NORTØMMER imot Anna og Erna i skogen rett utenfor Moelv. Statsministeren viste stor interesse for skog, bruk av trebaserte produkter og klima. Hun pekte på at regjeringen har arbeidet mye med tiltak for å bedre transport og logistikk i skogbruket.

 

– Planting er en viktig del av det kretsløpet i skogen og Høyre håper at vi kan løfte skogplantingen ytterligere, uttrykte Solberg.

 

Økt produksjon viktig for klimakampen

– Det er veldig viktig at man husker på at det isolert sett ikke blir noe grønt skifte av å bygge i tre. Det er først når man produserer en ekstra planke som brukes i et slikt bygg, det blir et klimabidrag. Det er kjøpere til alle produserte trebaserteprodukter i dag, så det er produksjonen vi må øke og ikke kun etterspørselen. Årsaken til at dette er så viktig å huske på, er at mange synes å tro at det å la være å hogge tømmer går hånd i hanske med å øke forbruket av tre, sa Holth til statsministeren.

 

Viktig med plantetilskudd

– Disse plantene er fra et parti planter som nå blir kastet fordi vi ikke hadde arbeidskraft nok til vårplantingen. Alle aktørene i skogbruket har satset maksimalt på å få tak i norsk arbeidskraft, men likevel ble det noen millioner planter som ikke er satt ut. Dette er et tap for verdikjeden og for klimaet. Det er derfor veldig viktig at det ble bevilget et tilskudd til å dekke de store merkostnadene som bransjen har fått. Vi er veldig takknemlige for det, sa Skaraberget som veiledet Solberg planting, gransnutebiller og markberedning.