Norskeide bedrifter er avhengige av å beholde egenkapital
8. oktober 2020
Vindkraft og kampen om arealene
8. oktober 2020

Statssekretæren i samferdselsdepartementet fikk høre om behov for tømmerterminal og planer om industrisatsing i Kongsvingerregionen

Av Arne Rørå

 

Kongsvinger og nærliggende kommuner sammen med NORSKOG, NHO, Treindustrien, Byggenæringens landsforening, Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg, og Norges lastebileierforbund hadde invitert statssekretær John-Ragnar Aarset i samferdselsdepartementet til en orientering på Bergene Holm sagbruket på Brandval.

 

Statsekretæren ble presentert et samstemt budskap om at samferdsel og transport er avgjørende for industriutvikling i Norge. NORSKOG var tydelige på at ny tømmerterminal i Kongsvingerregionen må komme på plass så fort som mulig. Norsenga er navet i tømmertransporten.  Nåværende terminal ble bygget for å håndtere ca 350.000m3 pr. år, nå går det 7 – 800.000m3 over terminalen og behovet er om lag 1 mill m3.

 

 

Planer for en ny terminal på Brandval, nær sagbruket til Bergene Holm ble presentert. Adm. direktør for Bergene Holm, Erland Løkken forklarte at de hadde planer for å investere på Brandval og øke tømmerforbruket dersom det kom en jernbaneterminal for tømmer der. Dette lar seg gjøre ved å flytte dagens jernbanetrasé, da blir det også plass til flere bedrifter i området. Løkken påpekte at det er lettest å etablere ny, grønn industri i nærheten av eller som knoppskyting fra eksisterende industri. Statssekretæren ble fortalt at transportkostnader er avgjørende for konkurranseevnen til norsk industri. Han ble vist et fullastet tømmervogntog på 60 tonn og et på 74 tonn, samt fullastet normalt vogntog og modulvogntog. Budskapet var tydelig, 74 tonnsvogntog for tømmertransport og modulvogntog for trelast gir betydelig reduserte transportkostnader og færre biler på veien.

 

Bergene Holm kunne fortelle at de hadde 55.000 vogntog i året med varer inn eller ut av deres 7 fabrikker. Byggenæringen og bygg- og anleggssektoren viste til at Norge kan bygge seg ut av de økonomiske sidene av Koronakrisen, dette gjelder både samferdselsprosjekter og bygg. I sin oppsummering uttalte statssekretæren at han forsto at Kongsvinger hadde samme rolle i tømmertransporten som Oslo S hadde i persontransporten.