Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark
29. april 2022
Landbruksminister Sandra Borch åpner seminaret
Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne
2. mai 2022

Stor skogbrannfare: Nye retningslinjer for skogdrift

Skogeier kan etter brannloven pålegges vakthold av brannsjefen etter skogbrann.

Skogbrannsesongen er i gang, og det er stor skogbrannfare i store deler av Norge, særlig i Vestfold og Telemark. Det ble i dag sendt ut farevarsel for hele Sør-Norge, som er på oransje nivå. Det er derfor ekstra viktig å ta hensyn i skogen, både forbindelse med skogdrift og ellers.

 

Retningslinjer for skogdrift og -skjøtsel

Skogbrann har i år oppdatert sine retningslinjer for skogdrift og -skjøtsel i skogbrannsesongen ut fra det nye skogbrannfarevarslet. NORSKOG ønsker å minne alle på om å gjennomføre en risikovurdering før tiltak, og å vurdere aktuelle sikringstiltak.

 

De øvrige retningslinjene er som før.

 

Retningslinjer for vakthold etter brann:

Etter en skogbrann er vakthold viktig og nødvendig for å unngå oppblussing av brann. Nye branntilløp kan spre seg til ubrente områder, og raskt bli til en stor og ukontrollert brann.

 

Skogeier kan etter brannloven pålegges vakthold av brannsjefen etter skogbrann. I dag er det varierende praksis og forståelse knyttet til ansvaret både i Norge og i Sverige. Ofte gjennomføres vaktholdet av brannvesenet selv, av sivilforsvaret, av skogbrannreserven eller av skogeier. For skogeier er både ansvaret og oppgaven ofte ukjent og kan være krevende å gjennomføre. En stor del av de omfattende skogbrannene i Sverige sommeren 2018 var i utgangspunktet slukket, men blusset opp igjen. Vakthold var en svært krevende øvelse i Sverige denne skogbrannsommeren.

 

For å tydeliggjøre ansvaret, konkretisere oppgavene og formalisere overlevering fra brannvesen til skogeier har Skogbrand i samarbeid med DSB, skogeierorganisasjonene og flere brannvesen utarbeidet:

 

For mer informasjon, sjekk ut Skogbrands nettsider. Der kan du også bestillle varslingsmateriell og beredskapspakke.