NORSKOG-konsernet søker kommunikasjonsansvarlig
2. november 2022
NORSKOG og NORTØMMER lanserer skreddersydde forvaltningspakker
7. november 2022

Stort engasjement første dag på SKOGFORUM på Honne

Første dag avsluttes med en debatt omkring allemannsretten. Et utmerket panel bestående av professor Geir Stenseth fra UiO, Hans Erik Lerkelund fra Norsk Friluftsliv og Yngve Holth fra Glommen Mjøsen ledet diskusjonen.

 

Markedsprat om tømmer og eiendom

Første tema ut var markedet for tømmer og skogeiendommer. NORSKOG og NORTØMMERs Svein Skjerstad og Knut Melum starter med å gi oss sine prognoser for tømmermarkedene fremover. Vi får malt et bilde av en uvanlig situasjon, og gode utsikter. Sagtømmerprisene vil mulig falle noe til neste år, men gode langsiktige prisdrivere, tyder på høye priser på lang sikt. For massevirke og energivirke, særlig for løv, forventes det en stor prisoppgang. – Energivirke er definitivt en del av løsningen på det grønne skiftet. Dette synspunktet støttes opp av Christian Nielsen fra Skogsindustrierna, som ga oss et overblikk over hvordan energikrisen og andre kostnadsdrivere har, og vil fortsette å påvirke tømmermarkedet.

 

Trygve Brauten fra Danske Bank fortalte om markedet for skogeiendommer. Skognæringen har hatt en god avkastning den siste tiden, og skog vil trolig fortsette å være et attraktivt investeringsobjekt fremover. Skogeiendommer appellerer til både private, industrielle og offentlige kjøpere. – Fotosyntesen går sin gang – uavhengig av geopolitikk, kommenterer Brauten.

 

Anders Ringstad fra NORSKOG, sammen med Peder Landfald fra Dæhlin Sand Advokatfirma tok deretter for seg kapitaliseringsrenten, hvor vi forventer en reduksjon ettersom staten har fastsatt renten for personskadeerstatning ved forskrift på 2,5 %. Det betyr at skogeiere kan forvente seg høyere erstatningssummer ved ekspropriasjon og frivillig vern.

 

NYSGJERRIG PÅ DAG TO? Les mer HER.

 

Hvordan skal vi tilpasse oss etter ny PEFC?

Det har kommet en PEFC Skogsstandard, noe som betyr store endringer for norsk skogbruk. Anna Albertsen fra Skogkurs startet med å gi oss et overblikk over hva som er nytt, før Jan Gaute Lie fra Norges Skogeierforbund rettet søkelyset mot rollen lukket hogst har og vil få innenfor PEFC. Han poengterer at det til tross for større krav til bruk av hogstformer fremdeles er stor grad av frihet. Dette kan dog endre seg om vi ikke tar ansvaret vårt på alvor.

 

NORSKOGs Even Bergseng ga deretter forsamlingen sine råd for hvordan en bør innrette seg etter den nye standarden. Han oppfordrer til å vektlegge intensjonen bak kravpunktene, og satse på stedstilpasset skogskjøtsel. Det betyr mer lukket hogst der det egner seg, og at vi må ta hensyn til rekreasjon, landskap og nærhet til folk.

 

Debatt – bør vi grunnlovsfeste allemannsretten?

Siste ut før festlighetene var allemannsretten. Et utmerket panel bestående av professor Geir Stenseth fra UiO, Hans Erik Lerkelund fra Norsk Friluftsliv og Yngve Holth fra Glommen Mjøsen. Det store spørsmålet var om allemannsretten bør grunnlovsfestet, og hva konsekvensene i så fall vil være. Engasjementet var stort, også i salen.

 

Utvalgte presentasjoner

Christian Nielsen Energikrisen og andre kostnadsdrivere 

Anders Ringstad og Peder Landfald Bevegelse i kalkulasjonsrenten

 

Anna L. Albertsen Største endringer i PEFC Skogstandard

Jan Gaute Lie Lukket hogst i ny Norsk PEFC Skogstandard

Even Bergseng Tilpasning etter PEFC

 

Geir Stenseth Eiendomsrettsbeskyttelse og allemannsretten

Hans E. Lerkelund Allemannsretten inn i Grunnloven

Yngve Holth Allemannsretten i et grunneierperspektiv