Regjeringen vil bruke 27 nye milliarder: Dette vil de bruke pengene på
29. mai 2020
Endelig dreies formueskatten mot dyre eiendommer. Det vil styrke norske bedrifter
30. mai 2020

Styrker det private eierskapet

Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i flere norske arbeidsplasser. Blant annet blir formuesskatten på arbeidende kapital redusert med 1,3 milliarder kroner.

 

– Et sterkt, mangfoldig og bærekraftig næringsliv er avgjørende for å skape flere arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår blant annet lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital. I tillegg legges det bedre til rette for at ansatte skal kunne kjøpe aksjer i egen bedrift, samtidig som fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides.

– Vi trenger et sterkt, privat norsk eierskap også etter krisen. Mange norske eiere har store utfordringer i forbindelse med virusutbruddet, og vi må legge bedre til rette for økte investeringer og flere arbeidsplasser, sier Sanner.

Forslaget innebærer en økning i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formueskatten med 10 prosentenheter, fra 25 til 35 prosent. Dette betyr en skattelette på 1,3 milliarder kroner.

 

Dobler fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap

Regjeringen foreslår også å utvide fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap, ved å doble beløpsgrensen fra 0,5 til 1 million kroner per investor og øke grensen for aksjeinnskudd i foretakene fra 1,5 til 5 millioner kroner.

– Vi må legge bedre til rette for levedyktige oppstartsselskaper som kan skape morgendagens arbeidsplasser, sier finansministeren.

 

Stimulerer til eierskap for ansatte

Regjeringen vil fremme privat eierskap og gjøre det gunstigere for ansatte å bli medeiere i bedriften de jobber i. Det foreslås derfor at fradragsordningen for investeringer i oppstartselskap utvides til å omfatte ansatte, og at den skattefrie fordelen ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet økes fra 3 000 til 5 000 kroner.

– At ansatte også er medeiere i bedriften de jobber i er bra for de ansatte, bra for bedriften og bra for verdiskapingen, sier Jan Tore Sanner.