Norsk gran kan bli til iskrem og ost
9. mai 2019
Stor potential att producera gröna bränslen inom massaindustrin
11. mai 2019

«Tenk Tre» – norsk tre er fremtiden

Skogeier Ingeborg Anker-Rasch planter i egen skog i Halden. Dette er illustrasjon fra en av historiene i Tenk tre.

Det er siste året blitt arbeidet med hvordan en samlet bransje kan styrke omdømmet til skog- og trenæringen. Prosjektet har blitt hetende «Tenk Tre», blant annet for å flytte fokuset vekk fra skogen og over på selve naturresursen – nemlig tre.

 

Målet er å synliggjøre overfor allmennheten hva råstoffet tre faktisk kan bidra med i det grønne skiftet: Klimavennlige løsninger og produkter som erstatter fossile alternativer, gir bærekraftige arbeidsplasser og skaper grønne verdier.

 

Den andre målgruppen er aktørene i egen næring. Tenk Tre  har ambisjoner om å skape økt stolthet innad i næringen ved å bevisstgjøre skogeiere og alle som arbeider i verdikjeden hva vi faktisk bidrar med til samfunnet. Med gode historier, faktagrunnlag og argumentasjon skal alle med dette kunne snakke med selvtillit og utestemme.

 

Kampanjen sjøsettes på næringens årlige arrangement Skog & Tre nå i mai, som i år holdes for tiende gang. Da lanseres også nettstedet tenktre.no, og det er her de gode historiene fra bransjen vil bo. Så skal man til å bruke ulike kanaler for å spre dem. Sosiale medier, PR og arrangementer vil bli de mest sentrale.

 

Tre av historiene på tenktre.no er av mer grunnleggende karakter og en del av plattformen til Tenk Tre. Disse handler om at Norge driver et av verdens mest bærekraftige skogbruk, at tre er en del av et fornybart kretsløp og at alt som kan lages av olje også kan lages av tre. Resten av historiene er gode eksempler på trebruk, alt fra Borregaards vanillin og produkter som inngår i både sminke og lim, til EVIs treski for proffkjørere på Oppdal og Vestres designmøbler som er solgt til Time Square. Alle solskinnshistorier som viser mangfoldet treet kan brukes til. Flere historier vil komme til etterhvert.

 

Historiene fortelles både ved hjelp av film, bilder, animasjon og tekst. Materiellet eies av Tenk Tre, men nettstedet er tenkt til å være en slags «pool» av stoff som kan brukes i ulike fora for å fremme det overordnede budskapet – at norsk tre er fremtiden!

 

Representanter fra hele verdikjeden er med å spleise på Tenk Tre, fra skogeiersiden gjennom Skogeierforbundet og andelslagene, NORSKOG og Statskog, via Skogbrand til industriaktører som Norske Skog, Borregaard og Hunton. Og flere er på trappene.

 

Prosjektet har en økonomisk ramme på rundt sju millioner kroner i året over tre år, og Tenk tre skal flagges høyt utover høsten, på arrangementer som Arendalsuka, Klimabrølet og selvsagt i kommunevalgkampen. Alle kan dessuten bidra ved å like og dele historiene fra Tenk Tre!

 

Line Venn