FoU-rapport: Satellittdata for deteksjon av ungskog – og behov for ungskogpleie
2. februar 2021
Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021
2. februar 2021

Terje Hoel ansatt i NORSKOG

Han startet opp den 1. februar og vil overta ledelsen av NORSKOGs internasjonale virksomhet når Øystein Aasaaren går av med pensjon  til sommeren.  

 

Terje Hoel (55) er ansatt som seniorkonsulent i NORSKOG

 

Terje Hoel er ansatt somseniorkonsulent i NORSKOG. Han startet opp den 1. februar og vil overta ledelsen av NORSKOGs internasjonale virksomhet når Øystein Aasaaren går av med pensjon  til sommeren.  

 

Terje har 2 års erfaring fra planteskoledrift i Zambia som rådgiver i NORAD. Han har 10-15 års engasjement i gründervirksomhet knyttet til bruk av skog i Afrika. Han har også deltatt i prosjekter i Afrika hvor kartlegging av biomasseendringer og planteskoledrift/assistert naturlig skogforyngelse inngikk.  Terje kommer nå fra stilling som senior prosjektleder i Skogkurs, hvor han har vært i en kort periode. Før det var han 11 år i LMD hvor han hadde ansvaret for frø og planteforsyning i skogbruket, internasjonalt skogsamarbeid med mer. Han har mye erfaring fra internasjonale prosesser. Før han begynte i LMD har han vært fylkesskogmester og skogbrukssjef.