FoU-rapport: Satellittdata for deteksjon av ungskog – og behov for ungskogpleie
2. februar 2021
Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021
2. februar 2021

Terje Hoel ansatt i NORSKOG

 

Terje Hoel (55) er ansatt som seniorkonsulent i NORSKOG

 

Terje Hoel er ansatt somseniorkonsulent i NORSKOG. Han startet opp den 1. februar og vil overta ledelsen av NORSKOGs internasjonale virksomhet når Øystein Aasaaren går av med pensjon  til sommeren.  

 

Terje har 2 års erfaring fra planteskoledrift i Zambia som rådgiver i NORAD. Han har 10-15 års engasjement i gründervirksomhet knyttet til bruk av skog i Afrika. Han har også deltatt i prosjekter i Afrika hvor kartlegging av biomasseendringer og planteskoledrift/assistert naturlig skogforyngelse inngikk.  Terje kommer nå fra stilling som senior prosjektleder i Skogkurs, hvor han har vært i en kort periode. Før det var han 11 år i LMD hvor han hadde ansvaret for frø og planteforsyning i skogbruket, internasjonalt skogsamarbeid med mer. Han har mye erfaring fra internasjonale prosesser. Før han begynte i LMD har han vært fylkesskogmester og skogbrukssjef.