Ber om å få åpnet strekninger for modulvogntog Miljøfyrtårnet over Mjøsa
23. august 2018
Skogsarbeidet tørket bort
24. august 2018

Til skogeiere som benytter SkogeierWeb

Systemet er utviklet av Skog-Data for aktørene i virkesomsetningen i Norge. Det nye systemet vil kunne føre til noen endringer for skogeiere som benytter skogeierWeb.

For virke som måles inn i det nye virkeshandelsystemet vil det ikke lenger kunne gjøres oppslag i SkogeierWeb. Dette gjelder oppslag i målekvitteringer, avregninger samt uttak av rapporter. Nortømmer vil tilby tilsvarende funksjonalitet i en skogeierApp  knyttet til det nye systemet. Dette er ikke tilgjengelig per i dag men det jobbes med utvikling av denne skogeierappen.

Inntil videre vil vi på forespørsel kunne bistå med tilsvarende opplysninger som nå faller bort i SkogeierWeb.

Målekvitteringer og avregninger vil, som tidligere, komme som e-post dersom din e-postadresse er registrert hos oss.