Villsvinseminar – 26. november fra kl 18.00.21.30 i Askim kulturhus
7. november 2019
Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk
11. november 2019

Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019

Onsdag 27.11.19 er fristen for skogeiere til å registrere/rapportere utført skogkultur som er tilskuddsberettiget (skogfond + tilskudd) i 2019 til kommunen.

Onsdag 27.11.19 er fristen for skogeiere til å registrere/rapportere utført skogkultur som er tilskuddsberettiget (skogfond + tilskudd) i 2019 til kommunen.

(Skogeiers frist for å registrere/rapportere tiltak som kun gjelder bruk av skogfond til kommunen er fredag 13.12.19 for 2019.)

Skogfondssystemet er ikke tilgjengelig i tidsrommet 28.11 – 04.12.19.

Dette gjelder både skogeiers mulighet for å registrere kravet selv via Altinn og kommunens mulighet til å registrere inn de krav som kommer via post.