Stigende tømmerpriser og god avvirkning
22. oktober 2018
Over 30 rein og sau drept. Jegere klare til å jakte ulv
23. oktober 2018

Tømmertransport tema på «Transport & logistikk»

Samferdselsminister Jon Georg Dale og næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold

Statsråden uttrykte store ambisjoner om å få mer gods over på bane. Tømmer på bane er jernbanen suksesshistorie, og han ønsket enda mer tømmer vekk fra vegen. Han mente at det var viktig å starte på de områdene der man kunne lykkes. Å fjerne skognæringens største «transport-propp» på og rundt Kongsvinger vil være et slikt tiltak.

En svært opplagt statsråd svarte ut spørsmål både fra politiske motstandere og salen, og viste tydelig at regjeringen har tenkt å lykkes med sine planer for dette departementet.