20 millioner ekstra til ungskogpleie
21. juli 2022
Lovendringsforslag skal skjerme grunneier for skatt på grunn under kraftlinjer 
1. august 2022

Treverk kåret til det beste byggematerialet i materialpyramiden

Tre- og biobaserte produkter troner på bunnen av pyramiden – og har med det lavest utslipp.

Den danske nettsiden materialepyramiden.dk gjør det lettere for byggebransjen å ta miljøbevisste materialvalg. Materialpyramiden gjør det mulig å sammenligne karbonutslippet til ulike byggematerialer. Tre- og biobaserte produkter troner på bunnen av pyramiden – og har med det lavest utslipp. Kanskje ikke så merkelig, i og med treprodukter er de eneste med negative karbonutslipp.

 

– Byggematerialpyramiden er med andre ord en måte å visualisere miljøbelastningen knnyttet til produksjon av materialer, forteller skaperne av materialpyramiden.

 

Det Kongelige Akademi (Royal Danish Academy) og CINARK (senter for industriell arkitektur) står bak pyramiden. Den ble først publisert i 2019, og skal oppdateres kontinuerlig med nye materialer og ny informasjon etter behov.

 

– Vi har fått mange positive og nysgjerrige henvendelser fra alt fra vanlige håndverkere til lærere ved fagskoler, praktiserende arkitekter og lekfolk. Vi tror at Byggematerialepyramiden, i likhet med matpyramiden, kan være en avgjørende retningslinje og en pedagogisk veiledning for alle når vi skal ta de riktige miljøvalgene i byggebransjen, ved huskjøp og ombygging, og når vi ønsker oss mer kunnskap.

 

Byggematerialepyramiden finner du HER.