Miljøvernforbundet anmelder villreinslakting
21. november 2017
Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.
21. november 2017

Ulvejakta stanses

http://www.tv2.no/nyheter/9503807/

 

Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen. Før dette blir behandlet har WWF bedt om midlertidig forføyning, altså at jakta skal stanses inntil de store spørsmålene er avgjort.

Oslo tingrett kom med sin kjennelse tirsdag.

– Viktig beslutning

– Oslo tingrett har fattet en viktig beslutning når den pågående ulvejakta nå er stanset. Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

Oslo tingrett påpeker at stans i jakten i medhold av denne kjennelsen kun er midlertidig.

Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark er allerede i gang. Fem dyr er skutt. WWF krevde umiddelbar stans i jakten på de sju ulvene som gjensto i kvoten.

– Desperat

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i forrige uke betegnet Norges Bondelag søksmålet fra WWF som et desperat forsøk på å skaffe ekstra oppmerksomhet om et følsomt tema. Einar Frogner fra Bondelaget uttalte at en stans i ulvejakta ville få dramatiske konsekvenser for matproduksjonen i Norge.

Staten har hatt støtte av Bondelaget, Skogeierforbundet, NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund i saken. Disse er sammen dømt til å betale saksomkostninger til WWF på drøyt 65.000 kroner.