Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges
3. januar 2022
NORSKOG-konsernet vokser videre
5. januar 2022

Ulvejakten kan starte opp igjen fra neste uke

Partene skulle egentlig møtes 11. og 12. januar, men det ble utsatt sa departementet trengte mer tid.

 

Utsettelsen skyldes en konflikt fra 2019. Klima- og miljødepartementet vedtok å felle seks ulver i Letjenna-flokken. Noah saksøkte i ettertid staten, da de mente dette var ugyldig. Dette fikk de medhold i av Oslo tingrett, men staten har siden valgt å anke, og konflikten skal opp i lagmannsretten. Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr har krevet at årets ulvejakt ikke starter opp, før lagmannsretten har behandlet saken. Partene skal forhandle sammen i regi av Oslo tingrett neste uke, 11. og 12. januar.

 

NORSKOG håper partene kommer raskt til enighet, og synes det er unødvendig at en konflikt fra 2019 skal sette stopper for ulvejakten i 2022. Naturbruksalliansen som NORSKOG er en del av, har krevet at ulvejakten forlenges med like mange dager som den forsinkes. Les mer om det her.