– Jeg er opptatt av å følge opp Handlingsplan mot villsvin 2020-2024, der hovedmålet er færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område i Norge. Bruk av åte til villsvin er en effektiv jaktform som vil være viktig for å begrense villsvinbestanden. Tidligere har regelverket knyttet til fôring og åtejakt vært uklart. Jeg mener at vi gjennom denne forskriften på en tydelig måte skiller mellom disse to aktivitetene. Samtidig slår vi fast at fôring av villsvin ikke er tillatt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 

Forskriften slår fast at all fôring av store rovdyr, kongeørn og villsvin er forbudt, mens det er tillatt for andre arter.

 

I høringen uttrykte flere ønske om å kunne fôre villsvin for å holde dem unna avlinger.

 

Miljødirektoratet vurderer at det ikke er i tråd med målet i handlingsplanen mot villsvin om det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

 

Bruk av åte til villsvin er en effektiv jaktform som vil være viktig for å begrense villsvinbestanden. Det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. Foto: Colourbox

 

Gjelder fra årsskiftet

 

Forslaget til forskrift ble sendt på høring i juni. 57 høringsuttalelser kom inn innen fristen 15. oktober.

Forskriften som nå er fastsatt av Miljødirektoratet, gjelder fra 1. januar 2020.