Salg av landbrukseiendom
3. juni 2019
Fikk besøk av sør-koreanske skogforvaltere
5. juni 2019

Utredning om merverdiavgift avgitt

Hammer Madsen-utvalget som har avgitt sin utredning (NOU 2019:11), har ikke overraskende kommet til at man ser store fordeler i å ha samme moms-sats på alle varer og tjenester. Gitt utvalgets mandat og sammensetning, synes NORSKOG dette var en opplagt konklusjon. Spesielt akademia har alltid snakket varmt om begrep som effektivitet i skattesystemet og næringsnøytrale avgiftsordninger.

 

Landet står overfor store omstillinger der næringslivet og forbrukerne skal omstille seg til en ny, bærekraftig virkelighet. Det grønne skiftet vil fordre ulike virkemidler for å stimulere slik utvikling. Tiden er derfor ikke inne for å uniformere skatte- og avgiftssystemet slik at alt skal behandles likt. Dette vil være å frata politikerne verktøy for styre utviklingen.

 

Hvis man skal begynne med likebehandling innen avgifter, kan Staten godt begynne med særordningen med at Stat og allmenninger ikke trenger å beregne moms på jakt og fiske. Denne forskjellsbehandlingen har ikke Hammer Madsen-utvalget fått med seg.