Et helhetlig skattesystem NOU 2022:20
24. januar 2023
Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog 2023
31. januar 2023

Vårens webinarer: Tømmermarked, stormen 19. november, og lukket hogst

Denne våren inviterer NORSKOG til tre webinarer. Alle webinarene er gratis. Det første webinaret er forbeholdt NORSKOGs medlemmer og NORTØMMERs leverandører, mens de to siste er åpne for alle.

Webinar-serien består av tre ulike temaer, som alle er svært dagsaktuelle. Arrangementene blir gjennomført på Zoom og påmeldingslenke blir lagt ut cirka en uke i forkant.

 

Tømmermarked i endring

Tidspunkt: 8. februar, kl. 18:00 – 19:30
Foredragsholdere: Adm.dir. i NORSKOG Arne Rørå og markedssjef i NORTØMMER Knut Melum.

Kun for medlemmer og NORTØMMERs leverandører.

 

Tømmer og treprodukter er en internasjonal handelsvare, markedet er stadig i endring og vi når nye pristopper i nominelle kroner årlig. Hva er dagens trender i markedet og hva vil skje i 2023?

 

Stormen 19. november 2021– hva kan vi lære av den?

Tidspunkt: 8. mars, kl. 18:00 – 19:30
Foredragsholdere: Direktør skog i Skogbrand Kjetil Løge og skogsjef i NORSKOG Even Bergseng.

Åpent for alle.

 

Det å produsere tømmer i et stadig mer krevende klima medfører større fokus på skogskjøtsel, hva kan vi lære av den navnløse stormen 19. november 2021? Vi tar en dypdykk i tallene til Skogbrand, etter deres største erstatningsutbetaling noensinne.

 

Lukket hogst: Hvor og hvordan?

Tidspunkt: 19. april, kl. 18:00 – 19:30
Foredragsholdere: Skogkonsulent og biolog i NORSKOG Mats Finne og konsulent i NORSKOG Bjørn Toverud.

Åpent for alle.

 

I lengre tid har det vært snakket om lukkede hogstformer, og temaet har fått stadig mer oppmerksomhet i media. I november 22 etablerte NORSKOG i samarbeid med NORTØMMER en egen faggruppe som skal jobbe med temaet. Denne våren er de i gang med kursing av ansatte, og på sikt er planen å tilby kurs til skogeiere. Dette webinaret vil bli en smakebit på kurset som vil tilbys.

 

 

 

Ønsker du en påminnelse om webinar eller ønsker å bli medlem i NORSKOG? Ta kontakt med skogkonsulent Anders Ringstad (+47 950 52 399 / anders.ringstad@norskog.no).