Flytter verdifullt ulvepar og åpner for lisensjakt
14. desember 2020
NORSKOG sitt innspill til oppstart av Østmarka nasjonalpark
15. desember 2020

Vel gjennomført villsvinwebinar!

Villsvinwebinaret som ble arrangert av villsvinprosjektet forrige uke skapte stor interesse.

Mandag 7. desember gjennomførte villsvinprosjektet v. Bondelaget, Glommen Mjøsen skog, Utmarksforvaltningen og NORSKOG et webinar om villsvin. Det var stor interesse, og så mange som 101 deltagere var innom webinaret. Flere spennende temaer ble gjennomgått som bl.a. utfordringer med afrikansk svinepest, bestandsovervåkning i Norge, svensk villsvinforvaltning og grunneierorganisering for etablering av villsvinvald.  

 

For de som ikke kunne delta på webinaret, alle presentasjonene er lagt ut på prosjektets hjemmeside (www.villsvinprosjektet.no). Der finner man også mye mer informasjon om villsvin generelt og om arbeidet i prosjektet. Planen er å arrangere flere seminar/webinar etter hvert.