Norskog: – Ikke en faglig begrunnelse for ulvevedtak
17. desember 2018
Elvestuens utkast til klimaavtale med EU kan sette norsk skogbruk i knipe
18. desember 2018

Velg Skog med nye nettsider

Velg Skog har lansert sin nye nettside. Et av hovedformålene med nettsiden er å ha en skreddersydd informasjon om skogutdanningen i Norge og bidra til rekruttering til skogfagene.

Blant områdene nettsidene skal dekke finner du oversikt over de videregående skolene som tilbyr skogfag innenfor det yrkesfaglige studieprogrammet Naturbruk. Du finner også oversikt over skogutdanning på høgskole- og universitetsnivå. I tillegg er det mye annen informasjon om Velg Skog, stipendordningen, nettbutikk, nyhetssaker og kampanjer rettet mot skogstudentene.

– Jeg synes vi har fått en fin og moderne nettside. Målet er at den skal være til nytte for ungdommene som er nysgjerrige på hvor og hvordan de kan studere skogfag, sier Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog.

Vi ønsker oss veldig gjerne tilbakemeldinger fra de som bruker nettsidene våre. Er det noe dere savner av informasjon eller noe dere mener vi burde gjort annerledes? Ikke nøl med å ta kontakt, sier Lileng.

 

Sjekk siden på: www.nhomd.no/bransjeforeninger/velg-skog/