Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog
14. mai 2020
Frp gir opp å bli enige med regjeringen om ulv – vil forhandle med Sp og Ap
15. mai 2020

Vellykket skogdag i koronatider!

 

NORTØMMER arrangerte skogdag med fokus på ungskogpleie og rett timing i førstegangs tynning i Grue torsdag 14/5.  Sentrale temaer var å gjøre inngrep i rett tid for å etablere stabile og robuste bestand allerede i hogstklasse 2. Ungskogpleie er et av de viktigste tiltakene for maksimal virkesproduksjon frem til sluttavvirkningstidspunkt. Dette ble vektlagt under foredragene, samt treantall på de ulike bonitetene.

 

Videre ble det kjørt maskindemo på Malwa tynningsmaskiner og diskusjon rundt tynning i ung hogstklasse 3.

 

Avslutningsvis rundet Fylkesskogmester i Innlandet Torfinn Kringlebotn av med en orientering om den siste tiltakspakken for skogbruket. Midlene er bevilget, men innholdet i pakken avklares med det første. Pakken skal stimulere til avvirkninger som normalt sett er ansett som kostbare. Det være seg tynning med middelstamme som gir underskudd eller sluttavvirkning med lang kjørevei, lite m3/daa  etc. 

 

NORTØMMER gledet seg også over at ordføreren i Grue kommune besøkte skogdagen. Skogbruket er en viktig næring i kommunen med aktivt skogbruk og sine foredlingsbedrifter.