Formuesskatten gjør mindre skade på sysselsetting og nyskapning i og rundt Oslo enn i resten av landet
5. oktober 2021
Les NORSKOGs innspill til regjeringsplattformen
5. oktober 2021

Verdikjeden Skog og Tre har sendt inn sitt innspill til regjeringsplattformen

I sitt innspill til regjeringsplattformen, peker Verdikjeden Skog og Tre på nødvendigheten av å videreutvikle dagens industri, og utnytte investeringer som allerede er gjort.

 

Skog- og trebasert industri er en viktig del av klimaløsningen; og FNs klimapanel er tydelig på at hovedutfordringen er å redusere utslipp av CO2 fra olje, kull og gass. For å få dette til, er det avgjørende å øke bruken av tre og trebaserte produkter. Skogen må utnyttes bedre til industriell produksjon for å skape arbeidsplasser, kutte utslipp, og binde karbon i produkter.

 

Dette innebærer tilrettelegging for skogplanting og skogkultur; å sikre at skogvern i minst mulig grad begrenser biomassetilgangen; og større grad av videreforedling av tømmer.

 

Det er viktig at Norge satser på økt bruk av trevirke i byggenæringen; forutsigbarhet for investeringer knyttet til samferdsel; en større satsing på forskning og innovasjon; og styrker virkemidler for kapital til investeringer i norsk industri.

 

Les innspillet til Arbeiderpartiet her og, og innspillet til Senterpartiet her.