Selvstendig næringsdrivende får dekket 80 prosent
3. april 2020
NORTØMMER-sjefen vil plante 500.000 skogplanter i vår!
3. april 2020

Skogbrukets verdiskapingsfond garanterer for å dekke kostnadene til kurs for permitterte lærlinger!

 

Skogkurs og MEF videreutvikler og skal gjennomføre et spesialsydd kurs for å holde permitterte lærlinger hos skogentreprenører i sving i en spesiell tid for bransjen. I et ekstraordinært møte vedtok styret i Verdiskapingsfondet å stå inne for kostnadene forbundet med kurset.

 

En venter at brorparten av landets rundt 70 lærlinger vil bli permitterte i en periode etter påske. Entreprenørene opplever kraftig nedgang i aktiviteten som følge av at både sagbruk og massevirkeindustrien reduserer sin produksjon.

 

Kursene vil går over 21 dager der det hver dag skal foregå undervisning i et digitalt klasserom kombinert med praktiske øvelser og oppgaver i skogen. Instruktør og veileder skal sørge for opprop hver morgen og gjennom dagen undervise lærlingene og ellers bistå med det praktiske. Tiden regnes som læretid, og kurstema følger læreplanen i Skogfaget Vg. 3.   

 

Kapitalen i Skogbrukets verdiskapingsfond stammer fra en pliktig pensjonsordning som skogbruksbedrifter og deres ansatte i skogsarbeid betalte inn til. Etter enighet mellom Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening ble ordningen avviklet i 1995.

 

Rekruttering og kompetanseheving i skogbruksnæringen er ett av Verdiskapingsfondets prioriterte områder for støtte. Ved å holde de permitterte lærlingene i et aktivt utdanningsløp, ønsker fondet å bidra til at bransjen sikres viktig og kvalifisert arbeidskraft så snart koronapandemien roer seg og markedet snur.