Treindustrien mener budsjettavtalen ikke er god nok
12. juni 2020
Nye bestemmelser om bålforbud
16. juni 2020

Vi er avhengige av å ansette de beste hodene!

For å være relevant i næringspolitisk sammenheng og attraktiv i konsulentmarkedet, må NORSKOG være kompetent. Vi er derfor avhengige av å tiltrekke oss de beste hodene for å kunne sette sammen et team med høy kompetanse. Ved disse to nye ansettelsene viser vi at vi nok en gang har lykkes i å rekruttere unge medarbeidere med svært gode faglige resultater. Vi opplever høy etterspørsel etter vår kompetanse og Anders og Max, men hver sin faglige profil, vil gå rett inn i produksjon i våre prosjekter, sier leder av konsulentavdelingen Yngve Holth.

 

Anders Ringstad

Anders Ringstad er 25 år og ansatt som Skogkonsulent. Han startet 2.juni hos oss og kommer rett fra studiet som forstkandidat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.  Anders har hatt sommer-/deltidsjobber hos NORSKOG, Statskog SF og hos NIBIO. Anders vil inngå i NORSKOGs konsulentteam og arbeide med konsulentoppgaver i inn- og utland.

 

 

 

 

 

 

Max Zimmermann

Maximilian M. Zimmermann er også 25 år og ansatt som  Skogkonsulent. Han startet i NORSKOG 2.juni. Max kom rett fra livet som student på NMBU. Han har bachelorgrad i Økologi og Naturforvaltning med tyngdepunkt fiske-, vilt- og skogforvaltning, samt mastergrad i skogfag med fordypning innen driftsteknikk, skogøkologi, skogplanlanlegging og viltforvaltning. Max vil arbeide bredt innenfor konsulentavdelingens arbeidsfelt, men skal ha en fordypning innenfor vilt- og økologi.